Přes finanční stabilizaci zdravotní péče, kterou podpořila ČSSD zvýšením příspěvku státu za seniory a děti a zvýšením platů zdravotnického personálu se ukazují stále problémy v menších či soukromých nemocnicích. V současné době je kvalitní a dostupná zdravotní péče poskytována v sektoru státu a až na výjimky v krajských nemocnicích. Proto podporuji převedení problémových nemocnic a zdravotnických zařízení pod stát či kraje.

Zastávám názor, že špičková nemocnice musí být v každém bývalém okresním městě, čímž se vytvoří síť nemocnic pro poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče. Proto nepodporuji ekonomicky velmi riskantní výstavbu nové nemocnice v Malenovicích, která ohrožuje dostupnost a kvalitu zdravotní péče pro nemocné. S tím souvisí i kvalitní rychlá zdravotnická služba, včetně vybudování samostatné Letecké záchranné služby našeho kraje. Pro snížení nákladů navrhuji další snížení počtu zdravotních pojišťoven.

Je třeba konečně dořešit péči o dlouhodobě nemocné a sociální péči, která se prolíná mezi resortem MZV a MPSV. Zejména z pohledu financování zdravotní péče v sociálních zařízeních či v rámci terénní sociální péče. K tomu je třeba schválit program pro zdravotně sociální pomezí s jasným vymezením financování. Osobně podporuji vybudování kamenného hospice v areálu uherskohradišťské nemocnice nebo v rámci části Vincentina na Velehradě pro potřeby obyvatel našeho regionu.

Jak velmi důležitá je kvalita a dostupnost zdravotní péče, ale třeba i hygienických stanic a jejich služeb, se ukázala v průběhu pandemie koronaviru. Podceňování prevence, nedostatek zdravotních ochranných pomůcek či tlak majitelů na zisk zdravotních služeb není správnou cestou. Proto je důležité zvyšovat veřejné výdaje na zdravotní péči a zamezit úsilí pravice na zvýšení spoluúčasti pacientů či na snižování zdravotního pojištění zaměstnanců.