Sociální demokracie dlouhodobě nabízí dvě jistoty. Zaprvé základní rysy našeho ekonomického programu se nemusí měnit podle toho, co vychází v průzkumech. Naším cílem vždy bylo, je a bude snižování sociálních a ekonomických nerovností. Toho můžeme dosáhnout třeba tím, že budeme chtít po obrovských nadnárodních fi rmách, aby se více podílely na fungování našeho sociálního systému.