Pro sociální demokracii byli a jsou lidé na prvním místě. Mým cílem je, aby lidé, kteří celý život pracují, měli nejen mzdu, za kterou se dá důstojně žít, ale aby měli i klidné stáří díky slušnému a spravedlivému starobnímu důchodu. Proto je důležitá pravidelná valorizace minimální mzdy, která by měla dosahovat 60% průměrné mzdy. Mojí snahou bude zkrátit pracovní dobu o 30 minut denně a prosadit pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance.