Přiznám se, že celý život mám kladný vztah k přírodě, zahrádkařím a podporuji ochranu životního prostředí. Jsem přesvědčen, že každý člověk musí začít sám u sebe, ale globální změny klimatu je třeba řešit na mezinárodní úrovni. Sociálně ekologická transformace, která právě probíhá a zasáhne všechny občany, musí být sociálně spravedlivá bez vážných dopadů na ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky. A zejména na životní úroveň občanů.