Určitě budete se mnou souhlasit, že Zlínský kraj je z pohledu životního prostředí, kultury, historie i složením obyvatel nejhezčím krajem v naší zemi. Přesto, že jsme právem hrdí a spokojení na svoji domovinu, nelze zavírat oči před problémem stárnutí populace či nízkých mezd a penzí. A také nižší životní úrovně v porovnání s některými regiony v zemi.

Zlínský kraj mý vysoký index stárnutí a předpokládá se, že v roce 2050 bude vykazovat nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele v rámci celé České republiky. Tomu musí odpovídat nejen úroveň veřejných služeb, zejména zdravotní péče a sociální péče, ale i dostupnost bydlení a podpora seniorů pro jejich aktivní život. Bude třeba vybudovat nové seniorské byty s terénními sociálními službami, které jsou dnes poddimenzované. Je třeba vybudovat kamenný hospic s kvalitními zdravotními a sociálními službami. V obcích bude třeba podpořit zachování obchodů, hospod a zázemí pro spolkovou činnost nejen seniorů. Problémem je i kvalita a dostupnost veřejné dopravy i podpora zaměstnávání důchodců na zkrácené úvazky či sdílená zaměstnání.

Jak jsem zmínil, negativní demografický vývoj se stává budoucí hrozbou našeho kraje. Proto je třeba podporovat kvalitní středoškolské a vysokoškolské vzdělávání a také dostatek kvalifikovaných pracovních míst. Velký problém jsou nízké mzdy, nízký příjem domácností a nízké penze. To způsobuje nedostatečnou koupěschopnou poptávku a malou dostupnost služeb. Slabou stránkou je i nedostatek finančně dostupného bydlení, zejména pro rodiny s dětmi. Nízké mzdy a drahé bydlení jsou důvodem pro odchod našich mladých spoluobčanů.

Proto je třeba podpořit družstevní a obecní výstavbu nájemních bytů, v rámci tripartity tlačit na růst mezd a podporovat zapojení mladých spoluobčanů do spolkové a zájmové činnosti. Je třeba dodat, že náš kraj má vysoký počet mikrojeslí i mateřských škol, nicméně jejich rozložení v celém kraji není optimální. Proto je třeba zlepšit v kraji i dopravní infrastrukturu.

Pro budoucnost Zlínského kraje a postupné zvyšování životní úrovně jeho obyvatel je zapotřebí aktivní politiky ke zlepšení života seniorů, zejména ve zvýšení kapacit sociálních služeb a zachování kvality a dostupnosti služeb zdravotních, včetně zajištění letecké záchranné služby. Je třeba podpořit vzdělávání mladých spoluobčanů a zajistit finančně dostupné nájemní bydlení. Je třeba tlačit na zvyšování mezd a rozvoj hi-tech technologií. Rezervy máme také v rozšiřování služeb v cestovním ruchu či ekologickém farmaření.

My, obyvatelé Zlínského kraje, máme být právem na co hrdí a zajisté si zasloužíme kvalitní životní prostředí i zvýšení našich životních standardů v porovnání s ostatními kraji v zemi.