Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2020 k skupinám občanů, kterým se nedostalo pomoci.

Vážený pane předsedající, vážené paní ministryně (ve vládní lavici jsou přítomny jen ministryně Schillerová a Dostálová), paní kolegyně, páni kolegové, dopředu se trošku omlouvám, budu delší, než bývá mým zvykem. Ale dovolte, abych některé věci přece jenom zde řekla.

Na úvod chci říci, že zásadní pro nás sociální demokraty je udržení zaměstnanosti a pomoc všem, kteří tu pomoc opravdu potřebují, prostě nenechat lidi bez peněz. A proč? No, jsou tady paní ministryně, většina žen v tomto sále, byť to neodpovídá genderovému rozložení ve Sněmovně, tak v této chvíli jsou zde ženy. (V sále je přítomno 18 žen a 15 mužů.) A co já udělám jako žena, jako hospodyňka, když se mi sníží doma příjmy? V prvé řadě se podívám, co nepotřebuji, co nemusím koupit, co si mohu udělat sama. A to znamená omezení ekonomiky, omezení hospodářství. Takže všechny programy, které vláda přijímala, ať už ty, které šly přes MPSV, ale i všechny další, tak směřovaly k tomu, aby lidé nezůstali bez příjmů, aby se hospodářství úplně nezastavilo.

Důležité pro nás bylo, aby se udržela zaměstnanost. Ti, kteří potřebovali pomoc v průběhu nouzového stavu, byly rodiny s dětmi, zaměstnanci, firmy včetně eseróček. Znova říkám - abychom udrželi zaměstnanost. I osoby samostatně výdělečně činné získaly podporu ve výši 17 miliard. Mimochodem je to největší z těch balíků, které vláda poskytla.

K tomu jen rychlá rekapitulace. Česká správa sociálního zabezpečení k 1. 6. eviduje 253 270 žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření škol, a z toho je 0,19 % žádostí od těch takzvaných dohodářů, od těch, kteří pracují na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Ošetřovné za březen a duben je v drtivé většině případů již vyplaceno. Došetřuje se pouze 2,3 % dávek. Tady je potřeba říci a upozornit, že klíčové z pohledu termínu vyplacení dávek je datum doručení podkladů od zaměstnavatele na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení. Není to tedy termín, kdy rodič předá podklady svému zaměstnavateli. Mnohdy se stává, že zaměstnavatel ty podklady odešle s nějakým zpožděním. Polovina těchto dávek je zpracována podle MPSV do 10 dní, zákonná lhůta je, připomínám, měsíc od doručení kompletních podkladů od zaměstnavatele.

Pro zajímavost jenom částky týkající se výše ošetřovného. Při hrubé mzdě 20 000, čisté mzdě, kde se neuplatňuje sleva na dítě, tedy 15 856 Kč by ošetřovné klasické ve výši 60 % denního vyměřovacího základu bylo 10 680. Nyní po té úpravě v rámci pandemie se ošetřovné zvýšilo na 80 % denního vyměřovacího základu a tvoří 14 220 Kč. Srovnávejte si to s tou čistou mzdou. To znamená, že ti lidé sice neměli úplně to, co dostali v čistém, ale ten rozdíl tam nebyl veliký. Stejně tak kdybych vzala mzdu v hrubém 28 000, čistá mzda by znamenala 21 370, běžné ošetřovné by bylo 14 940 a ošetřovné nyní v těch 80 % je 19 920.

K tomu bych ráda zdůraznila, že i na okresních správách sociálního zabezpečení i na úřadech práce, ale i na finančních úřadech jsou zaměstnány do vysoké míry ženy. V resortu Ministerstva práce a sociálních věcí tyto zaměstnankyně zpracovávaly čtyřikrát více případů než běžně. A je potřeba připomenout, že i tam ženy čerpaly ošetřovné, musely zůstat se svými dětmi doma vzhledem k tomu, že se o ně musely postarat, když byly uzavřené školy a mnohde i školky. I tyto ženy ve státní správě by si zasloužily velké poděkování. Zatím se dočkaly spíš kritiky, že všechno nefungovalo tak, jak mělo. Já jim skutečně děkuji. Dokážu si představit, co za práci měly, mají a která je ještě asi čeká.

Byla zde opozicí kritizována byrokracie při vyplácení dávek. A já bych skutečně chtěla slyšet, co by se dělo, kdyby se někde ukázalo, že některý úřad, některá pracovnice vyplatila něco bez toho, že by to měla odložené. Prostě by ji čekalo trestní řízení a vše, co s tím souvisí.

Nebudu rozvykládávat, jak fungují programy Antivirus. Kdyby tu byla paní ministryně, věřím, že ještě přijde, tak určitě to může rozvykládat a materiály k tomu jsou. Jen znovu řeknu a zdůrazním, že společný cíl všech programů bylo udržet vysokou zaměstnanost. Antivirus je z tohoto pohledu výhodný samozřejmě pro zaměstnance při poklesu příjmů. Pro zaměstnavatele, kteří neztratili vysoce kvalifikované a pro jejich firmy a pro obnovení chodu jejich firem důležité zaměstnance. Ale nakonec i pro stát, který ušetří na dávkách sociální podpory.

Velká debata zde byla kolem těch tzv. dohodářů. Paní kolegyně Richterová opakovaně apeluje na to, aby se situace dohodářů vyřešila, a vypadá to, jako by ti byli jediní, kteří doplácejí na celou pandemii. Ale za tu nikdo nemůže, s tím se prostě musíme vypořádat sami. Takže k dohodám. Podstatou dohod je flexibilita. To znamená, že zaměstnavatel přiděluje práci podle toho, jak ji zrovna má. Tedy nepravidelně. Výše odměn z dohod tedy většinově kolísá. Musím říci, připomenout, že dohoda o provedení práce znamená 300 hodin ročně. A dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena do výše v podstatě polovičního úvazku. Dohody jsou a vždycky byly v zákoníku práce pouze doplňkovým způsobem zaměstnávání. A nejsou hlavním způsobem zajištění zaměstnanců v rámci firmy. Když už firma nechce mít své vlastní zaměstnance v plném pracovním poměru, tak většinou objednává zakázky u živnostníků.

Statistiky k dohodářům bez příjmů jsou takové: většina dohodářů má podle dohod další zdroje příjmů. Z 222 561 dohodářů, co odvádí pojistné, mělo 107 810, tj. 48 % vedle dohody klasický úvazek; 36 480, to je 16,4 % pobíralo důchod; 37 353, to je 16,8 % jsou přivydělávající si studenti. Zbývá tedy jednoduchou matematikou 40 896 dohodářů, u kterých nevíme, jestli mají další příjmy. Dá se předpokládat, že část toho jsou matky s rodičovským příspěvkem a část je opravdu bez příjmu. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že zásadní výpadek příjmů zasáhne zhruba 10 000 dohodářů se zpojistněnou dohodou. Ta řešení, která vláda přijala pro tyto lidi, kteří pracují a pro které skutečně dohody o pracovní činnosti či o provedení práce byly zásadním příjmem, jsou následující: Mohou samozřejmě požádat o podporu v nezaměstnanosti, anebo mimořádnou okamžitou pomoc, pravidelné dávky hmotné nouze státní sociální podpory. Dohodáři byli kompenzováni a jsou kompenzováni, pokud jim příjmy klesnou příliš nízko, ztratí práci. Ale nelze to dělat plošně, viz. statistika, kterou jsem citovala.

Při nepřidělení práce při výpadku příjmů skutečně je doporučení a já ho znovu opakuji, požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Není neobvyklé, že pro tyto lidi se mimořádná okamžitá pomoc v současnosti pohybuje mezi 10 až 20 tis. korunami.

Ještě možná větičku, my jsme se všichni nebo velká část z nás se dívala v neděli večer na 168 na České televizi. Odbočím, protože média veřejné služby jsem vždycky bránila a bránit budu jako princip. Oni musejí udělat ten referenční rámec pro dostupnost objektivních informací, pro kvalitu těch pořadů, včetně zpravodajství. Ale bylo by velmi dobře, kdyby když už uvádí případy jednotlivých lidí, kdyby se také ptali druhé strany, jak to vlastně v těch kterých případech je. A tam informace z MPSV je, že ony medializované případy nebyly případy, které žádaly právě v systému COVID mimořádná okamžitá pomoc. Nesouvisí s mimořádnou okamžitou pomocí způsobenou ztrátou výdělku. Šlo o žádosti na pomoc s jednorázovými výdaji těch žadatelů. Uhrazení jízdenky, uhrazení nocleženky v ubytovně.

Já jsem přesvědčena o tom, že je potřeba být spravedlivý, že je potřeba udržet zaměstnanost, postarat se o zaměstnance. Není skutečně důvod, aby se některá skupina preferovala na úkor jiné. Je potřeba pomoci všem a odpovídajícím způsobem.

Všichni mí předřečníci už v prvním bodě, zvláště z opozice, zde vystupovali a vykládali, co by se mělo dělat. Za mne koronavirová krize jako každá krize ukázala, že je velmi důležité mít fungující stát. To říká sociální demokracie dlouhodobě a také jsme se vždycky snažili, aby to takto v České republice fungovalo. To, že nejsou tisíce mrtvých v České republice tak, jako mnohde jinde, je díky tomu, že okamžitě začala fungovat státní správa. Že začala fungovat hygienická služba se zajištěním karantén a oni říkají trasováním. Dohledávali kontakty každého, kdo se zjistil, že je infekční. A samozřejmě všech dalších opatření, která vláda přijímala. O tom nakonec tady mluvil ministr kultury pan Zaorálek.

K fungujícímu státu samozřejmě patří celý systém policie, hasiči, ale i systém zdravotní péče, školství i systém sociální podpory. Na těchto lidech to stálo a stojí. Možná nebylo všechno dokonalé, tak jako nikdo z nás není dokonalý. Je důležité se ale poučit. Je důležité se připravit na to, že se něco takového může opakovat. A já nechci mluvit o druhé vlně, ale nevíme. Může přijít jiný bacil, může přijít vir, může se skutečně stát něco, co v téhle chvíli neumíme předvídat. To ale znamená, že musíme mít připravenu celou státní správu od zajištění hmotných rezerv přes systémy, přes pandemické plány, krizové plány až po osvětu mezi občany.

Proto vítám, že jsme včera již odsouhlasili zde v Poslanecké sněmovně vznik komise, která se tím bude zabývat. A já věřím tomu, že na půdě této komise, kterou jsme již včera schválili, se dokážeme napříč politickými stranami dohodnout a najít politickou shodu právě při té přípravě krizových plánů na případná možná budoucí rizika. Vím, že už jsem trošku dlouhá, ale dovolte mi ještě připomenout věci vysloveně z mého pohledu.

Potvrdilo se, že tou nezranitelnější skupinou občanů, kteří potřebují pomoc, jsou samoživitelky a samoživitelé. Výše ošetřovného ve výši 80 %, jak jsem zde zmiňovala a dokládala, těmto skupinám víceméně zajistila, že jejich příjmy se nepropadnou hluboce, ale přece jenom ty příjmy pro ně jsou také o něco nižší. Ale problém je, v mnoha případech tyto samoživitelky, a většinou tedy skutečně ženy, přišly o výživné. Je tedy nejvyšší čas přijmout zákon o zálohovaném výživném. Já věřím tomu, že zákon, který již je před jednáním vlády a brzy doputuje do Poslanecké sněmovny, bude zde schválen a těším se na tu debatu k němu.

Znova opakuji, že i v těchto případech je nastaven systém mimořádné okamžité pomoci a zase k tomu jen pár faktů. Bylo zde zpochybňováno, že tato mimořádná okamžitá pomoc může být efektivní. Jenom řeknu pár čísel. Bylo podáno za duben 4 543 žádostí, vyplacené žádosti byly 1 748, částka byla 7 374 763 korun. Za květen bylo těch podaných žádostí méně, vyplacených žádostí bylo ale více, 2 168, a částka byla 8 796 667 korun. Celkem bylo proplaceno 3 916 žádostí. Částku do tří tisíc obdrželo 2 395 žadatelů, to je 61 %. 39 %, to je 1 521 žadatelů, dostalo částku vyšší než jsou ty tři tisíce.

Druhá nejčastější kategorie těch vyplácených mimořádných okamžitých pomocí se pohybuje od pěti do deseti tisíc. Tam je potřeba říci, že tato mimořádná okamžitá pomoc dorovnává propad příjmů tak, aby rodina měla na základní potřeby, tedy nájem, jídlo, hygienické potřeby. Dorovnává tedy příjmy, které měl žadatel vlastně před tím, než se staly skutečnosti, které je o plnou výši jeho příjmů připravily. Je potřeba říci, že jsou tam ale i případy, že byly vyplaceny na domácnosti tyto příspěvky ve výši padesát až pětapadesát tisíc.

Byla zde řeč, že některým byla jejich žádost zamítnuta. Mezi tři nejčastější důvody tak, jak to máme Úřadu práce a z České správy sociálního zabezpečení, patří, že žadatel nedodá potřebné dokumenty, výpis z účtu nebo nájemní smlouvu. Nelze z této kategorie, tedy mimořádné okamžité pomoci, kompenzovat ušlý zisk. Dávají se peníze na základní výdaje. V této chvíli je 11 % nezpracovaných žádostí, ale je to z důvodu, že nebyly dodány potřebné podklady. Pokud by někdo chtěl, tu debatu o tom můžeme dál vést.

Další záležitostí, o které jsem chtěla mluvit v tomto bodě, je z úplně jiného soudku, je zajištění podmínek pro distanční vzdělávání, výuku online, chcete-li, digitalizaci. Dnes odesílám interpelaci na pana ministra Plagu a ptám se, jak zajistí to, co mají lidé zajištěno Listinou práv a svobod, a to jsou rovné šance na vzdělání. Jak zajistí pro všechny děti, i pro ty, které zůstaly nyní trochu mimo vzdělávací systém, jen proto, že neměly počítačové vybavení ani přístup k datům. Podle analýzy České školské inspekce, která mapovala toto v době pandemické krize, nouzového stavu, je to 16 % dětí na základních školách. To je nezanedbatelné procento. Podobné procento, je o něco menší, ale je i na středních školách. I na to se musíme podívat, i o tom musíme mluvit a musíme přijmout opatření. Nepředpokládáme a doufáme, že nenastane situace, že by se školy musely naplno opět zavřít, ale digitalizace je v této chvíli nezbytná. A to, co možná si můžeme říct, že tato hrůza, která nás všechny svým způsobem potkala, která se dotkla každého člověka v této zemi, jestli něco přinesla, nějaké poučení a nějakou výzvu do budoucna, tak je to to, že se naše školy naučily, nastavily možnosti, jak pracovat online, jak využívat moderní počítačové techniky, jak využít ke vzdělávání digitalizaci. Já věřím tomu, že i to zvládneme do budoucna.

Dovolím si shrnout. Pro mne jako sociální demokratku jsou nejdůležitější zdraví a životy lidí, obecně, zaměstnanost a pozice zaměstnanců z pohledu ekonomiky a prosperity země. To se daří v této chvíli podporovat, programy Antivirus i všemi dalšími, které tato vláda již spustila, a my jsme zde v Poslanecké sněmovně podpořili a odsouhlasili. Jistě hledáme ale cestu, to prostřednictvím pana předsedajícího, paní zpravodajce, hledáme cestu, jak více pomoci ještě samoživitelkám, lidem se zdravotním postižením, v invalidních důchodech a dalších.

Závěrem mi dovolte, abych řekla, že poděkování patří všem, kteří tvoří fungující stát.

Děkuji.