Sdělovací prostředky odhalily on-line v průběhu doby koronavirové rozdíly jednotlivých zemí. Ukazuje se totiž, že neo liberalismus způsobil zanedbání infrastruktury, nedostatečné kapacity a dostupnost veřejných služeb, zejména zdravotnictví či nedostatek zdravotních a ochranných pomůcek v případě vzniku krizí. Odkryla se důležitost hospodářské a potravinové soběstačnosti, solidarity, sebekázně či disciplinovanosti. Zároveň boj s koronavirem ukázal na potřebu a sílu vědy, výzkumu a vývoje. Naopak se ukázal problém s vysokou mírou administrativy a byrokratických překážek, problém nejasné legislativy a zejména resortismu.