Ať již sleduji kteroukoliv televizní stanici či diskuse na sociálních sítích, tak z nich vychází hluboká skepse a strach z budoucnosti. A to bez ohledu na projevy solidarity či vzájemnosti v průběhu koronavirového nouzového stavu. Ještě neodezněla první vlna pandemie a již se hovoří o druhé či dalších vlnách. Tohle vše neprospívá nejen naší otevřené ekonomice, ale zejména nepřispívá psychické pohodě zaměstnanců, rodin s dětmi a hlavně seniorů.