Čtvrtá otázka: Souhlasíte s rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje o výstavbě nové nemocnice?

 

Mgr. Táňa Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka a bývalá radní:

Nesouhlasím! Hlasovala jsem PROTI, i když bylo zjevně rozhodnuto předem. Jinak by hejtman tento bod na program nezařadil. Z 23 oveček nikdo nechyběl a, světe div se, nikdo od prosince nezměnil názor! Je to pozoruhodné, když se mezitím tak výrazně změnila ekonomická situace. Pokud loni měla víc než polovina zastupitelů pochybnosti a při prvním hlasování v červnu nedala nové nemocnici zelenou kvůli příliš vysokým nákladům, jak je možné, že 4. května nikdo z těch 23 nezapochyboval? A až bude účet za koronavirovou krizi kompletní, chtějí se hájit tím, že nemohli tušit? Navíc posunem nemocnice z východního okraje města Zlín na západ se koncentruje zdravotní péče do západní poloviny území kraje. Pro obyvatele té východní se tímto péče stane hůře dostupnou, což je přímo ohrožuje na zdraví i životě zejména v případech mrtvice a infarktu (připomínám, že Vsetínská nemocnice není vybavena IKTy). Každý ví, jak dlouho trvá projet Zlínem. A což teprve když bydlíte ve Velkých Karlovicích, Horní Lidči nebo třeba Brumově! Pak pojedete pro pomoc, kdy každá minuta je otázkou života nebo smrti, třeba i půldruhé hodiny!!! V západní části kraje se naopak kapacity ukážou jako nadbytečné a zřejmě dojde k rušení a zavírání některých oddělení kroměřížské a hradišťské nemocnice. Copak lze s tímto souhlasit?!

 

Ing. Antonín Seďa, projektový manažer a bývalý poslanec:

Osobně s tímto rozhodnutím nesouhlasím a to z několika důvodů. Tím prvním je skutečnost, že největší investici Zlínského kraje by měla podpořit výraznější většina a nikoliv předem dohodnutý minimální počet, včetně přeběhlíka z ČSSD a dvou hlasů ODS, kteří nerespektovali usnesení strany. Tohle samotné vypovídá, že s touto investicí za deklarovaných 8 miliard korun není něco od samého počátku v pořádku. A bude vhodné nadále sledovat osoby a firmy připravující podklady pro výběrová řízení, zda nejsou ve střetu zájmů. A zda bude kontrola zadavatele v průběhu těchto výběrových řízení i samotné stavby. Dalším důvodem je skutečnost, že nastupující ekonomická krize podváže příjmy kraje a dokončení samotné investice bude problémem. Nehledě na skutečnost, že jistě nezůstane u 8 miliard korun, ale investice budou přesahovat 10 miliard. Obávám se totiž, že nová nemocnice může nakonec skončit v soukromých rukou a to bez ohledu na zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče v kraji. Problém bude i v zajištění financí pro další potřebné veřejné služby jako je veřejná doprava, sociální péče o potřebné, zajištění letecké záchranné služby či výstavba kamenného hospice. Rizika, spočívající v rozhodnutí 23 krajských zastupitelů jsou značná a občané kraje by měli tyto hazardéry pohnat k zodpovědnosti v nadcházejících volbách. Je zajímavé, že některé politické subjekty kritizují současnou vládu za zadlužování země, na straně druhé jim nevadí riskantně zadlužit kraj.

 

Mgr. Milena Kovaříková, krajská zastupitelka a bývalá radní:

O výstavbě nové nemocnice v Malenovicích rozhodovali krajští zastupitelé celkem třikrát. Poprvé zamítnuto, podruhé díky zákeřnému způsobu hlasování a přeběhlíkům o jeden hlas schváleno a potřetí (z podnětu ministerstva vnitra) opět nejtěsnější většinou odhlasováno, a to opět díky kolaboraci. Je smutné, že o stavbě za více jak 10 miliard korun (dle odborných posudků až 15 miliard) rozhodl jediný hlas. S prosazováním zájmů křesťanského hejtmana Čunka tímto amorálním způsobem rozhodně nelze souhlasit. Je s podivem, že tak finančně náročná stavba získala podporu v době koronavirové pandemie, která obrovským způsobem zasáhla ekonomiku celého světa. Ministerstvo financí avizuje propad krajských rozpočtů v příštím roce až o 30 %. Je naprosto jasné, že v případě realizace stavby nastane problém s financováním v oblastech krajských investic, školství, sociálních služeb, kultury a sportu. To si občané Zlínského kraje určitě nezaslouží!

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy a bývalý poslanec:

Jako občan Zlínského kraje, který profesně bojoval zejména za obnovení mamografu ve Vsetíně a zlepšení materiálního, technického i personálního vybavení nemocnic, chci mít na území kraje špičkové pracoviště vyššího řádu, místně i časově dostupné pro občany celého kraje. Nicméně taky reflektuji, že Zlínský kraj je od svého vzniku v rozpočtovém určení daní poškozen a nikdy nebyla vůle na centrální úrovni tuto křivdu napravit. Právě v této době by to mohl stát narovnat a vrátit občanům Zlínského kraje, co jim patří, investicí do krajské nemocnice. Bohužel se tak nestane, a pokud celková investice bude na bedrech kraje, nelze vyloučit do budoucna ohrožení jeho finanční stability a omezení služeb občanům.