Čtvrtá otázka: Souhlasíte s postupem vlády ve věci znovuotevření škol?

Mgr. Táňa Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka a bývalá radní pro sociální oblast:

Státy to řeší různě. Někde neotevřou školy do konce školního roku vůbec, jinde částečně a stejně bude záležet na rozhodnutí rodičů. Z toho je jasné, že nebude možné pokračovat v probírání učiva, neboť velká část dětí zůstane doma. Na druhé straně se rodičům s malými dětmi umožní návrat do práce. I nadále bude fungovat distanční výuka. Je tu řada žáků a studentů, kteří mají silnou vůli a smysl pro zodpovědnost, takže udělali v době distanční výuky velké pokroky. Naopak bohužel jsou i tací, kteří zůstali distanční výukou nedotčeni. Vzhledem k různým podmínkám a výkonům žáků bude stejně nutné učivo probrat příští školní rok znovu. Co mi vadí nejvíce, je zmatek a protichůdné informace z MŠMT.

Za nejdůležitější považuji umožnit žákům a studentům posledních ročníků ZŠ, SŠ a VŠ ukončit studium a postoupit do vyššího stupně vzdělávání nebo do praxe. To se snad podaří a všem, kteří mají před sebou zkoušky, držím pěsti!

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel ZŠ a bývalý poslanec:

Vnímám složitost situace a potřebu konzultovat s epidemiology, ale rozhodně není možné vypouštět nápady zcela nahodile do médií bez jasného scénáře. Pro pedagogy i veřejnost se situace stává nepřehlednou a vyvolává nervozitu. Školy nemají dostatek informací a nejsou schopny odpovídat na dotazy rodičů. Sotva jim odpovíme, je vše jinak. Dovedu si představit dobrovolné konzultace pro žáky všech ročníků v malých skupinách dle zájmu, ale neumím si představit nastavení školních skupin po 15 žácích s jedním pedagogem celý den. Jak z hlediska hygieny, zajištění smysluplných aktivit, ale i zákoníku práce. Představte si, že vaše dítě je nuceno řadu hodin sedět na jednom místě a pracovat dle pokynů, neboť není možné garantovat dodržení hygienických opatření v době přestávek a volného pohybu.

 

Ing. Eva Ličková, středoškolská učitelka:

Upřímně - na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Pokud se na to budu chtít dívat pozitivně, tak naprosto souhlasím s postupem u středních škol. Původní záměr otevřít i je byl absolutně nerealizovatelný. Opravdu jen ten, kdo nezná běžný chod na střední škole, může chtít nechat proběhnout maturity, závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky se všemi žáky na škole. Takže tady palec nahoru. Vykomunikovali si to ředitelé středních škol. Na co se dívám s údivem, je vystupování a (ne)kompetentnost ministerstva. Zcela mi chybí informace, jak budou ochráněni učitelé. Evidentně si dle posledních vyjádření pana ministra mají nosit své roušky. A nakonec, nešťastné přijímací zkoušky. Ponechala bych na rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol, zda a jakým způsobem zkoušky proběhnou. Na gymnázia, kde je více uchazečů o studium, mohly být i dva termíny. Většina škol ale zkoušky vůbec nepotřebuje! Měly by však na maturitní obory přijímat opravdu jen ty žáky, kteří na to mají.

 

Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava, zastupitel Fryštáku:

Nesouhlasím s otevřením mateřských, základních, středních, VOŠek, konzervatoří a ZUŠek vzhledem k situaci do 30.6.2020. Přijímací řízení na SŠ bych řešil v červnu dálkově pomocí testů a průměrů vysvědčení uchazečů. Maturity, absolutoria a jiné postupové zkoušky až v září, neúspěšní studenti pak znovu v lednu. Vysoké školství by přijalo uchazeče dle testů a průměru v červnu s podmínkou úspěšné maturity v září. Absolutně nepřípustný a zmatečný je pro mne hybrid skupin na ZŠ a ZUŠ v květnu. Přenechal bych zodpovědnost na zřizovatelích potažmo ředitelích těchto institucí. Nelze zabezpečit ve školách tzv. čistý provoz! Na MŠMT vládne zmatek a nesystémovost.

 

Mgr. Helena Jandová, učitelka 1. stupně ZŠ, zastupitelka Holesova:

Vládní krok znovuotevření škol vnímám v této době jako částečně pochopitelný. Z pohledu učitelky 1. stupně ZŠ musím poukázat na nerovnoměrné podmínky rodin, v nichž děti žijí. Chápu vládní opatření jako podporu rodin, které nemají možnost nechat děti doma a rodiče se chtějí vrátit do práce. Ale nelze počítat s plnohodnotným ukončením školního roku z hlediska obsahu a nezbytného upevnění učiva. Tomu by napomohla větší jednotnost osnov učiva a učebních materiálů v českém základním školství. Prostřednictvím veřejnoprávních médií by se dalo učivo lépe prezentovat. Nastoupení žáků 1. stupně do škol je dobrovolné a zodpovědnost byla přenechána rodičům. Za dané situace je vhodné, aby si rodiče rozhodli sami, co je pro rodinu dobré. Nevíme, kdy přesně bude vyvinut lék nebo vakcína proti šířícímu se viru, ale do té doby je potřeba upravit lidem životní podmínky tak, aby pro ně byly snesitelné a nezapříčinily další následné problémy. Otázkou zůstává, zda jeden měsíc za to stojí a také je dost nejasné, jak budou dodržována doporučená opatření ve školách, která musí doladit zřejmě ředitelé ZŠ (vstup desítek žáků ráno do školy, upevňování roušek, přijímání potravy, čištění dutiny nosní, mytí rukou s pákovou vodovodní baterií, manipulace se sešity – jejich rozdávání, opravování atd.)