Členové krajského klubu zastupitelů za ČSSD jsou velmi znepokojeni nad situací ve zlínské Baťově nemocnici. Lékařům, sestrám a ostatním zaměstnancům vyjadřujeme jednoznačnou podporu v jejich nelehké situaci a děkujeme za odvedenou práci v této krizové době.

Pohrdání lidmi, neúcta k jejich obětavé práci a arogance moci, popsaná v otevřeném dopise jménem všech zaměstnanců ze dne 15. dubna 2020, jsou šokující a neomluvitelné.

Vyhrožování zaměstnancům stejně jako trestní oznámení podané vedením nemocnice na pracovníky, kteří si dovolili upozornit na nesystémová opatření a dlouhodobé problémy, jsou zarážející.

Jsme svědky, jak veřejnost oceňuje rizikovou práci zdravotníků v první linii v době celosvětové pandemie Coronavir-19 a vyslovuje jim poděkování různými sympatickými způsoby.

O to víc je nám lidsky líto, jak práci zdravotníků v KNTB „oceňuje“ management nemocnice a hejtman Jiří Čunek, zodpovědný za krajské zdravotnictví.

Vyzýváme proto Radu Zlínského kraje, jako jediného akcionáře, aby urychleně situaci řešila a sjednala nápravu tak, aby bylo o pacienty postaráno spokojeným personálem v příjemné atmosféře a nebyla ohrožena kvalita péče ve zlínské Baťově nemocnici.

 

Krajský klub zastupitelů za ČSSD