Tvůrce DPH (Taxe sur la valeur ajoutée), byl francouzský ekonom Maurice Lauré. Poprvé použil daň v roce 1954 a vztahovala se pouze na velké korporace. Časem se ale rozšířila na všechny druhy zboží.