Třetí otázka: Jaké je poselství pandemie pro krajské zdravotnictví?

Mgr. Táňa Valentová Nersesjan, krajská zastupitelka a bývalá radní pro sociální oblast:

V první řadě mám velké přání. Kéž se naše zdravotnictví co nejdříve vzpamatuje z ataku koronaviru. Kéž lékaři, sestry i záchranáři rychle naberou nové síly. Kéž lidé nedoplatí zdravím a životy na odklady plánovaných operací a prodloužení čekacích lhůt.

Pandemie ukázala v plné nahotě to, co jsme se pokoušeli vysvětlit vedení kraje coby zakladateli nemocnic už dávno. Nepřehánějme centralizaci péče. Nesnažme se vše vměstnat do megamonobloku. Mějme pokryto péčí celé území a oceňme možnou vzájemnou zastupitelnost a výpomoc v dobách nouze. Važme si všech lékařů a zdravotních sester, nejen těch, co přizvukují. Každý člověk, kterého vypudíme, nám bude citelně chybět! Vedení nesmí vést válku se zaměstnanci, naopak má umět získat jejich důvěru. Nezahrávejme si se zdravotnictvím a nevrhejme se po hlavě do stavby nemocnice, na kterou jsme neměli zdroje už před pandemií. Dnes je finanční riziko takového experimentu dvakrát větší. Začněme konečně realizovat postupnou rekonstrukci stávající nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, vždyť nejdůležitější etapa už mohla dnes sloužit nám všem!

 

PaedDr. Alena Gajdušková, poslankyně:

Pandemie a srovnání naší situace s dalšími zeměmi jasně prokazuje, že ke zvládnutí mimořádné zátěže pro systém zdravotní péče je podstatné mít k dispozici dostatečně robustní páteřní síť veřejných zdravotnických zařízení. ČR situaci díky tomu zvládá, a také zásluhou i relativně rychlých epidemiologických opatření. Podstatná pro míru úmrtnosti je zřejmě i celkově dobrá úroveň veřejného zdraví, tedy že každý jednotlivec bez ohledu na sociální situaci má po celý život přístup ke kvalitní zdravotní péči včetně očkování.

To jsou principy, které se sociální demokracii doposud dařilo uhájit a hájit dál bude. Dlouhodobě se zasazujeme o posílení financování zdravotnictví na 9 % HDP (nyní je cca 7,5 %), tedy na srovnatelnou úroveň okolních zemí. Legislativně i na úrovni kraje je potřebné podpořit schopnost veřejné správy koordinovat všechny poskytovatele tak, aby byla zajištěna dobrá dostupnost kvalitní zdravotní péče po celém území. Ve Zlínském kraji je nutné posílit síť všech oborů lékařské pohotovostní služby i za ceny dofinancování krajem.

 

Ing. Antonín Seďa, technik, projektový manažer a bývalý poslanec:

Bezpečnostní strategie ČR zahrnuje jako jednu z vážných bezpečnostních hrozeb nebezpečí pandemií, což se v současné době potvrdilo. Tak jako se potvrdilo podcenění této hrozby z pohledu státu, krajů i obcí. Pandemie koronaviru ukázala na nedostatky legislativního charakteru z pohledu krizového řízení, na nedostatky při zajišťování výroby a distribuce ochranných pomůcek a na problémy zdravotní péče, ve které převažuje snaha maximalizovat zisky. Proto je velmi důležité se z chyb a problémů spojených s pandemií koronaviru poučit. Krajské nemocnice, ale i soukromá zdravotnická zařízení, praktičtí lékaři a zubaři by měli mít zásobu ochranných zdravotních prostředků a desinfekce. V rámci krajského bezpečnostního plánování by měl být zřízen krizový sklad, zahrnující základní ochranné pomůcky minimálně na jeden týden pro zdravotní personál. A ve Zlínském kraji je třeba mít podchyceny výrobce ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků pro případy pandemie či epidemie.

 

Mgr. Petr Kořenek, ředitel školy a bývalý poslanec:

To poselství je jednoznačné. Myslím, že občané Zlínského kraje si nejen v období pandemie, ale každý den zaslouží kvalitní a fungující dostupnou zdravotní péči. K tomu je potřeba lékaře, zdravotní sestry, ale i další personál. Poučením budiž to, že je nutná stabilita systému a odborné řízení, spravedlivé financování a odpovídající odměňování zaměstnanců. Proto v současné době považuji za velmi alarmující neshody vedení KNTB se zaměstnanci, kteří se cítí postupem vedení dehonestováni. Právě spolupráce všech zúčastněných stran je zásadní pro stabilitu našeho největšího krajského zdravotnického zařízení. V tuto chvíli ani nezastávám snahy o postavení nové nemocnice, neboť vývoj rozpočtů krajů, obcí a měst bude velmi ovlivněn právě nastupujícími hospodářskými problémy. Zlínský kraj si jistě zaslouží kvalitní krajskou nemocnici, ale tu vždy bude tvořit zejména erudovaný zdravotnický personál.

 

Ing. Ludvík Urban, manažer:

Krajské zdravotnictví ukázalo maximální nasazení a kvalitu v boji proti pandemii. Do budoucna je nezbytné ho podporovat a rozvíjet, a to ve všech směrech. Finančně, personálně, vybavením a k tomu přidat i odpovídající strategii, která pomůže tyto události překonávat. Základním předpokladem je dostatek personálu a schopné vedení, které má důvěru zaměstnanců. Je třeba postupovat v jednotlivých krocích a nevrhat se do projektů, které nám mohou zlomit vaz. A právě za takový rizikový projekt považuji výstavbu nové nemocnice v Malenovicích.