Obnovovací sjezd Československé sociální demokracie, historicky v pořadí jako XXIV., se konal ve dnech 24. - 25. března 1990 v Praze – Břevnově v tehdejším Domě odborů Pyramida. Sjezdu se zúčastnilo 411 delegátů z jednotlivých krajů republiky s hlasem rozhodujícím, kteří zastupovali tehdy přibližně 8 000 členů strany.