Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení komunikace a vztahů s veřejností třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín. Občané našeho kraje určitě nestojí o neustále spory politiků. Pracovníci krajského úřadu by se určitě raději věnovali užitečnější práci, než vytvářet argumenty na obhajobu neobhajitelného.

 

 

Prostě je faktem, že tak jak byl dodatečně (do poslední chvíle utajovaný) zařazen do programu zasedání zastupitelstva dne 16. 12. 2019 bod o nové nemocnici v jeho samém závěru, tak se do té doby nikdy nestalo. A to nejen v období, kdy jsem byl hejtmanem, jak bylo uváděno v minulém vydání Magazínu 21. Na straně jedné nelze srovnávat zařazení bodu jednání v jeho závěru, aniž by to věděli zastupitelé, včetně některých radních. Na straně druhé pak argumentovat, že na jednání zastupitelstva byly předloženy body k jednání, které nebyly uvedeny v pozvánce. Je třeba si uvědomit, že pozvánka se zasílá nejméně deset dnů před zasedáním zastupitelstva. Ovšem v mezidobí ještě rada jednala a body, které projednala, doplnila do schválené změny návrhu programu. Materiály byly zastupitelům zaslány nebo předány před zasedáním zastupitelstva včetně doplněného návrhu programu. Mimo jiné bylo o bodech předkládaných na zasedání zastupitelstva jednáno se zástupci politických klubů, což v tomto volebním období tomu tak není.

Považuji za velmi nešťastné se přít s dozorovým orgánem, to je s ministerstvem vnitra, místo toho, aby došlo k nápravě ze strany zastupitelstva Zlínského kraje. Rovněž tak cesta dezinformací, pomluv a očerňování předešlých vedení kraje nebo těch zastupitelů, kteří mají jiný názor na tuto záležitost, nemůže být ve prospěch občanů Zlínského kraje. Oponent není nepřítel. Já jsem se osobně vždy řídil zásadou v jednání s kolegy zastupiteli, že „nemusí být po mém, ať je po našem, hlavně ať je to dobře.“

 

MVDr. Stanislav Mišák

hejtman Zlínského kraje

v letech 2008 – 2016