Platí to obecně: v případě setrvalého stavu, doby míru a klidu nikdo na rezervy, krizové zásoby či prostředky pro případ nutné ochrany moc nemyslí. Pak, opět platí obecně, náhle dojde k nouzové situaci: povodně, ropná krize, nedostatek vody, epidemie. A všichni se ptají: jak je stát připraven, je zajištěno zásobování, na kolik dní máme potraviny? To je přesně ta situace, kde se takzvaně láme chleba.