Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 12. února 2020 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, pane ministře, páni ministři, ctěná Sněmovno, k tomuto návrhu zákona chci v prvé řadě zdůraznit, že i když se některé zdravotní pojišťovny tváří jako soukromé, všechny zdravotní pojišťovny spravují peníze ze zdravotního pojištění, tedy peníze pojištěnců. My všichni odvádíme na zdravotní pojištění, abychom za ně dostali zdravotní péči ve chvíli, kdy ji potřebujeme, kdy onemocníme nebo se nám stane úraz. Měli by to být tedy v prvé řadě pojištěnci, řekněme pacienti, kteří by měli mít možnost dohlížet na hospodaření pojišťoven. Připomínám, že to byly pacientské organizace, odbory, zdravotníci, kteří v nedávné době museli bojovat o to, aby alespoň část toho, co leží na účtech zdravotních pojišťoven, šla opravdu do zdravotní péče, tedy tam, kde peníze chyběly. Ale o tom v této chvíli mluvit nechci. Chci jenom zdůraznit, že i proto je důležité, aby ve správních a dozorčích radách pojišťoven byli pojištěnci.

Pozměňovací návrh pana ministra toto slibuje. Já se přiznávám, že mám trochu pochybnost o tom, jak to v praxi bude fungovat, o praktickém provedení té procedury, která má zajistit možnost účasti veřejné kontroly v pojišťovnách i pacientům a pacientským organizacím. Nicméně formulace pozměňovacího návrhu, tak jak je to dneska postaveno na tripartitním základě, řekněme, to předpokládá. Jak otevřená ta možnost bude, ukáže skutečně praxe, ale vzhledem k tomu, že tento návrh zákona potřebujeme, reaguje na výnos Ústavního soudu, a vzhledem k tomu, že se i předpokládá - pan ministr na zdravotním výboru to takto deklaroval - že ještě debata o tom bude a bude potřeba skutečně i potom, jak se v praxi ukáže funkčnost toho, co dneska schválíme, že ještě bude možnost se o tom bavit a skutečně ty věci doladit, podporuji tento pozměňovací návrh a to, co je vlastně výsledkem jednání ve zdravotnickém výboru.

Jenom k tomu ještě chci dodat jednu záležitost. My skutečně ctíme ten princip, o kterém jsem na začátku mluvila, že peníze ve veřejném zdravotním pojištění jsou peníze pojištěnců a měly by být tedy pod důslednou veřejnou kontrolou. Ta je zajištěna jenom Poslaneckou sněmovnou. Proto se domnívám, že by zdravotně pojistné plány měla nadále schvalovat Poslanecká sněmovna. To je pozice sociální demokracie. Děkuji.