V současné době kulminuje aféra kolem informačního systému elektronických vinět zadávaného SFDI a následného odvolání JUDr. Vladimíra Kremlíka z postu ministra dopravy ČR. Dopravní hlášení na fb profilu se odmlčelo patrně na delší dobu a o tom, že personální agenda v gesci dopravy je řešena metodou „pokus omyl“ nepochybuje v ČR snad již nikdo. Ale vraťme se do r. 2012, kdy v květnu proběhlo na GŘ ŘSD za masívní účasti expertů mimořádné jednání pracovní skupiny nové technologie a telematika s tím, že na ŘSD chybí jednotící strategický dokument vycházející z nových požadavků na členské státy Unie/Direktiva 40/2010/EU o rozvoji ITS kladených a bude nutné v urychleném režimu projednat a následně zpracovat ucelený koncepční materiál „Konceptuální projekt realizace dopravně-telematického systému nad dálnicemi, rychlostními komunikacemi a silnicemi I. třídy“.