Dlouhodobé ošetřovné by v budoucnu mohlo čerpat víc lidí, kteří doma pečují o těžce nemocného příbuzného. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění.

Víc než rok a půl po zavedení této dávky se ukazuje, že část lidí dlouhodobé ošetřovné čerpat nemůže kvůli podmínce sedmidenní hospitalizace. Ředitel odboru sociálního pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec shrnuje hlavní body novely.

V současné době může žadatel čerpat dlouhodobé ošetřovné až devadesát dní. Musí si ale platit nemocenské pojištění. Příslušnou dávku navíc může doporučit jen lékař lůžkového zařízení. Na dlouhodobé ošetřovné tak nedosáhnou třeba rodiny umírajících nebo onkologicky nemocných lidí, pro které nemá delší pobyt v nemocnici smysl.

Upozorňuje na to ředitelka organizace Cesta domů Ruth Šormová: „Zásadní překážkou byla především sedmidenní hospitalizace, se kterou zákon počítal. Bez ní nebylo možné o dávku požádat, naši pacienti v tomto rozsahu hospitalizováni většinou nejsou.“

Nově by hospitalizace měla trvat jen čtyři dny – změny navrhla místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Alena Gajdůšková z ČSSD spolu s dalšími poslanci sociální demokracie. „U těch nejtěžších případů, kdy se jedná skutečně o dožití, podmínka hospitalizace vůbec není.“


Náhlé a závažné zhoršení

Dávka je určená pro situace, kdy se zdravotní stav jednoho z členů rodiny náhle a závažným způsobem zhorší. „Proto ji lze čerpat až devadesát dní a může ji dostat osoba z širokého okruhu příbuzných. Podmínkou je souhlas ošetřující osoby, hospitalizace alespoň sedm dní a účast na nemocenském pojištění,“ vysvětluje Tomáš Machanec z ministerstva práce a sociálních věcí.

Podpora dosahuje výše šedesáti procent vyměřovacího základu. „Je to stejné jako u krátkodobého ošetřovného, jako náhrada mzdy od zaměstnavatele nebo výplata nemocenské v době prvního měsíce nemoci. Dávka je slušná, aby umožnila o příbuzné pečovat,“ upřesňuje Machanec. Ministerstvo registruje asi čtyři sta tisíc případů ročně.


Jen zlomek výdajů

Na zkrácení doby hospitalizace panuje shoda i ze strany ministerstva. „Když jsme před třemi lety psali zákon k dlouhodobému ošetřovnému, průměrná doba hospitalizace byla přes sedm dní. Ta se postupně zkracuje a proto považujeme za logické, že se na čtyři dny zkrátí i podmínka hospitalizace.“

Celkové výdaje na dlouhodobé ošetřovné činily sto deset milionů korun, což jsou jen tři desetiny procenta z celkových výdajů. „Pro srovnání: výdaje na nemocenské pojištění jsou asi třicet pět miliard.“ Ani v případě schválení navrhovaných opatření se nepředpokládá, že by výdaje na dlouhodobé ošetřovné byly významně vyšší.

Zdroj: Radiožurnál