Odbory dlouhodobě usilují o zvýšení mezd a platů v naší zemi. Existuje k tomu řada oprávněných důvodů. Také vláda hledá dodatečné finanční zdroje pro zlepšení životní úrovně seniorů, rodin s dětmi či podpory bydlení. Ekonomové často vidí za problémem nízkých mezd strukturu našeho průmyslu, která je často zaměřena na méně složité výrobky. Obecně platí, že výroba složitých finálních výrobků dosahuje vyššího zisku. Nicméně pokud srovnáme reálnou ziskovost nemonopolních výrobců v Německu, dosahující průměrné výše 4,5% , pak se rozdíl v platech mezi SRN a ČR tímto vysvětlit nedá.