V naší zemi, na rozdíl od řady jiných evropských zemí, převládá silná touha bydlet ve vlastní nemovitosti a nikoliv v nájmu. Je to dané historicky, ale i současným fungováním trhu s nájmy. A také nájemní bydlení v České republice není tak bezpečné jako v Německu či ve Švýcarsku, kde se mohou uzavírat nájemní smlouvy i na dobu neurčitou. V řadě evropských měst je také regulována výše nájemného a tím se ovlivňuje i tržní nájemné. U nás povětšinou platí nájemníci vysoké nájemné a prakticky si ze svých mezd nemohou spořit.