Povinností vlády je zajistit, aby všichni občané měli přístup k veřejným službám vzdělání a sociální ochraně. Povinností vlády je garantovat dodržování lidských práv – politických občanských, sociálních a pracovních. Povinností vlády je vytvářet podmínky pro plnou zaměstnanost a inkluzi ve společnosti.