Ministerstvo financí s velkou slávou oznámilo, že chce zrušit daňové výjimky a jako příklad uvedlo zrušení zavedeného systému stravenek. Nahradit ho má peněžní paušál na stravování, který ministerstvo plánuje zavést od roku 2021. Vzhledem k tomu, že paušál má být daňově uznatelným nákladem, znamená jediné – zavedení další daňové vyjimky. Takže jedna výjimka nahradí druhou. Návrh tedy nesměřuje k žádnému zjednodušení naší daňové soustavy. Naopak, ministerské řešení přináší více nejistoty a otázek, na které zatím nikdo neodpověděl.