Tisková zpráva ČSSD Zlínského kraje

V závěru jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16. 12. 2019 hejtman Čunek pokoutně prosadil do programu v posledním bodu jednání opětovné hlasování o nové Baťově nemocnici ve Zlíně-Malenovicích, aniž by zastupitelé k tomuto bodu obdrželi jakékoliv materiály. „Pane hejtmane, tímto jednáním pohrdáte Krajským zastupitelstvem jako nejvyšším orgánem kraje“, řekla rozhořčeně Milena Kovaříková, předsedkyně klubu zastupitelů ČSSD.

Záměr výstavby nemocnice v Malenovicích byl bohužel nejtěsnější většinou hlasů schválen, a to i hlasem zastupitele Lubomíra Vaculína. Sociální demokracie tento podraz odsoudila. „Distancujeme se od jednání Lubomíra Vaculína, který na Zastupitelstvu Zlínského kraje hlasoval v rozporu s usnesením a programem ČSSD ve věci výstavby nové nemocnice“, řekl zklamaně Jiří Ott, předseda krajské sociální demokracie.

Bezprostředně po skončení zasedání zastupitelstva se sešlo Krajské předsednictvo ČSSD Zlínského kraje a jednomyslně přijalo usnesení vyzývající Lubomíra Vaculína k odstoupení ze všech stranických funkcí a vzdání se mandátu krajského zastupitele. Zároveň navrhlo zrušení jeho členství v ČSSD.