Říká se, že čas všechno zahojí. Toho si jsou vědomi zejména politici, kteří spoléhají na krátkou lidskou paměť. Příkladem může být politika pravicových stran, kritizující ztrátu sociálního cítění současné vládní koalice z důvodu odmítání sirotků z Řecka. Přitom si každý občan vzpomene na období vlády pravice v letech 2006 až 2013, kdy antisociální reformy tehdejší vládní koalice způsobily pokles životní úrovně drtivé většiny našich občanů. Pokud dnes někdo z pravicové opozice kritizuje současnou vládu z pohledu nízkých platů či penzí, pak toto jejich počínání není nic jiného než oportunní jednání a čilý populismus.