Na nedávném velitelském shromáždění naší armády jsem nezaregistroval nějaký důraz na zajištění kybernetické obrany a bezpečnosti, zejména z pohledu AČR. Jsem docela hrdý na práci, kterou jsme s kolegy odvedli v minulém funkčním období ve Výboru pro obranu a na plénu poslanecké sněmovny, a to nejen z pohledu kybernetické obrany a bezpečnosti.