Přesto, že v řadě případů nemohu s panem premiérem souhlasit, tak v otázce uvážlivých investic do modernizace armády jsem s ním zajedno. Z mých osobních zkušeností nejde ani tak o „vysněná“ 2% HDP, což v současné době by představovalo 133 miliard korun. Přitom návrh rozpočtu kapitoly 307 na příští rok může počítat se 75 miliardami Kč. V tomto kontextu mě zajímá spíše názor české pravice, která o těchto magických číslech stále hovoří, kde hodlá „scházející“ peníze vzít a neohrozit tím kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Cestou by mohlo být zvýšení daní finančním korporacím či daní z majetku, ale o tom raději nikdo z politiků mluvit nechce.