Poslanecká sněmovna dnes po dlouhém vyjednávání konečně schválila poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který předložila Alena Gajdůšková spolu s dalšími poslanci sociální demokracie a jiných poslaneckých klubů.

Cílem navrhované novely zákona o zaměstnanosti vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením je alespoň částečně kompenzovat dopady zvýšení minimální mzdy pro organizace, které tyto osoby zaměstnávají. Novela nyní poputuje do Senátu.

„Jsme rádi, že se povedlo zvýšit příspěvek na 12 800 korun. Touto iniciativou jsme naplnili dohodu tripartity o dorovnání důsledku zvýšení minimální mzdy u zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, kterým stát podporuje jejich zaměstnávání,“ řekla na poslankyně ČSSD.

Příspěvek se navýší o 800 korun na jednoho zaměstnance. Celkový odhadovaný náklad bude ročně přibližně 300 milionů korun. „Část těchto nákladů se do veřejných financí vrátí v podobě odvodů na sociální a zdravotní pojištění a zároveň a tím, že tito lidí, zároveň jsou zaměstnaní, tak nebudou pobírat příspěvek v nezaměstnanosti. Bez této kompenzace hrozí omezení pracovních míst pro invalidní a tedy jejich propad do nezaměstnanosti. Pro srovnání - náklad na jednoho nezaměstnaného je cca 207 tis. korun za rok. Navrhované navýšení znamená 9 600 korun za rok. Toto opatření se určitě vyplatí,” popsala Gajdůšková.

Po zkušenosti s dlouhým legislativním procesem při projednávání potřebného opatření návrh zákona obsahuje i zmocnění vládě k odpovídajícímu zvýšení příspěvku při předpokládaném dalším navýšení minimální mzdy. Vláda tak bude moci v budoucnosti neprodleně splnit svůj závazek z tripartity vůči osobám se zdravotním postižení při předpokládaném dalším navýšení minimální mzdy.

Pro osoby se zdravotním postižením má zaměstnání i významnou rehabilitační a sociální úlohu. Jejich začlenění do společnosti je důležité pro ně i pro společnost jako celek. Lidem s handicapem i těm, kteří pro ně pracovní místa vytvářejí, zejména družstvům a dalším zaměstnavatelům, patří respekt a obdiv, i naše velká podpora.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je pro ně samotné velmi důležité jak řekla i ing. Iveta Pešková, ředitelka organizace Prosaz: „Pro nás nejde jen o způsob obživy ale také o možnost začlenit se do společnosti. Práce nás nutí naučit se spoustu věcí, které bychom se jinak ani nenaučili.“

„Jako hlavní předkladatelka jsem ráda, že se ukázalo při hlasování o tomto návrhu, že má širokou podporu ve sněmovně. A děkuji za ni za všechny, kterých se zákon týká,” řekla Gajdůšková.

Zdroj: Tiskové oddělení ČSSD