V těchto dnech si připomínáme 80. výročí násilného potlačení demonstrací 28. října a 15. listopadu 1939 v Praze, které se staly záminkou pro uzavření českých vysokých škol a další s tím spojené represe německé okupační moci proti pražským i mimopražským vysokoškolským studentům.