Pirátský europoslanec pléduje za společnou evropskou armádu a za posilování spolupráce členských zemí Evropské unie v oblasti obrany. Zdůvodňuje to tím, že si to přeje 71% obyvatel České republiky. Druhým důvodem je článek 42 Lisabonské smlouvy, který zavádění prvků společné obrany předpokládá.