Ten stav je skutečně alarmující: téměř dvě třetiny Česka bojují s půdním suchem. V průběhu letošního léta bylo méně vody ve většině toků, pod normálem jsou nadále i stavy podzemních vod. Nejhorší byla situace v nížinách ve středních, severních a východních Čechách a na severní Moravě. Na Vysočině zase chybí od roku 2015 dokonce tři čtvrtiny ročních srážek. Nejde však jen o letošní léto s extrémně horkým červencem. Bohužel se jedná o dlouhodobější trend.