Vznik samostatné republiky v roce 1918 reagoval nejen na výsledek první světové války a poválečného uspořádání Evropy, ale zejména byl výsledkem sebeurčení národů, žijících na území tehdejší Československé republiky. Mimochodem velký státní znak z první republiky se stal jedním z nejhezčích na světě. Zároveň první republika stála na základech průmyslové velmoci tehdejšího Rakouska Uherska. A po vzniku samostatného státu se tato pozice posílila.