Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 22. října 2019 – informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví.

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vládo, kolegyně a kolegové,

navážu na to, o čem zde mluvil pan vicepremiér a ministr vnitra pan Hamáček. Zdraví si přejeme určitě všichni, proto také přejeme k narozeninám, k svátkům, prostě si přejeme vzájemně, protože pro každého člověka je zdraví hodnotou.

Pro sociální demokracii je potom zdravotnictví veřejná klíčová služba a přístup k ní, tedy ke zdravotní péči, je důležitý bez ohledu na peněženku či výši konta jako základní podmínka rovnosti našich občanů.

Připomenu, že za sociálně demokratických vlád byly nejen navyšovány platy lékařů, ale hlavně sester a dalších pracovníků ve zdravotnických zařízeních, ale byly také realizovány nebo připravovány podmínky pro realizaci zefektivnění systému a větší transparentnost.

Připomenu eRecept, připomenu vznik přístrojové komise a navýšení plateb za státní pojištěnce do roku 2020 – zhruba 3,5 mld. za rok. K tomu je potřeba říct, že platby za státní pojištěnce jsou stabilizujícím prvkem celého systému zdravotní péče.

Byl také obnoven a digitalizován systém zdravotnických informací.

Já připomenu, že když jsem se v roce 2015 snažila dopátrat, jak je to s lékaři, s počty lékařů, a tedy s jejich rozvrstvením v jednotlivých profesích, potřebovala jsem to z Úřadu vlády, tak jsem nebyla schopna se ničeho dopátrat, teprve poté pod vedením pana Duška systém skutečně začal opět pracovat, protože do té doby byl od roku 2013 nějakým způsobem zmrazen a dneska tyto informace máme.

Tyto informace také nyní dokládají to, co víme i z terénu a možná každý z vás, poslankyň a poslanců, že v terénu, v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních chybí v této chvíli nejen lékaři, ale především zdravotnický personál, zdravotní sestry, ale i ten další pomocný personál. Hejtmani by nám řekli, že nemají kuchařky, nemají sanitáře, nemají technický personál, který je v nemocnicích také potřeba.

Nejenom k této problematice se sešel zde v Poslanecké sněmovně pod garancí klubu sociální demokracie nejen krizový štáb, ale další, které situace zajímá a kteří do ní mají co říci.

Sešli se zaměstnanci, zaměstnavatelé i zástupci pacientů.

Usnesení, které si dovolím poté předložit, vychází i z této debaty. Ještě chci zdůraznit, že si skutečně vážím vysoké profesionality a odborných kvalit, ale i obětavosti lidí v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních. Přejeme si, a snažili jsme se vždycky o to, aby zaměstnanci měli v systému zdravotní péče skutečně dobré podmínky pro svou práci.

Zásadní pro mne jako sociální demokratku je, aby kvalitní zdravotní péče byla dostupná všem tak, jak o tom hovoří Ústava České republiky, respektive Listina práv a svobod.

Navrhuji proto usnesení následujícího znění.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že současná situace v oblasti personálního zajištění zdravotní péče je vážná. Vyzývá proto Ministerstvo zdravotnictví a vládu České republiky, aby

I. systémově řešila nedostatek všech pracovníků ve zdravotnictví a vytvořila legislativní a finanční podmínky pro udržení stávajících a příjem nových zaměstnanců všech kategorií pro zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče,

II. přislíbené prostředky nad rámec úhradové vyhlášky ve výši 6 miliard Kč rozdělilo ministerstvo transparentně a docílilo vyrovnání základních plateb a neodůvodněných rozdílů za odvedenou zdravotní péči,

III. byl stanoven mechanismus valorizace plateb za státní pojištěnce od roku 2021 tak, aby postupně bylo dosaženo zvýšení objemu financí do zdravotnictví srovnatelné s průměrem Evropské unie, tedy přibližně 9 % HDP."

To usnesení samozřejmě předložím ještě v podrobné rozpravě.

A ještě si dovolím přidat přece jenom za sebe jednu věc, která s tím vším souvisí.Současná vláda navrhuje navýšení plateb za alkohol a tabák.

Já to vnímám především jako opatření pro omezení konzumace alkoholu a tabáku. Samozřejmě že to přinese prostředky do státního rozpočtu. Ale myslím si, že by tyto prostředky, které navýšení daně za alkohol a tabák do státního rozpočtu přinesou, měly být směřovány právě do systému zdravotní péče, protože tam se ty dopady projeví skutečně nejvíce. O tom určitě bude debata a my ji povedeme určitě i při projednávání státního rozpočtu.

Děkuji předem za podporu navrženého usnesení.

Zdroj: ParlamentníListy.cz