Již drahnou dobu se rozehrávají divné politické hry o Českou televizi. Nejde jen o obsazení Rady ČT, která má dohlížet nad vyvážeností a nestranností této veřejnoprávní instituce. Jde také o kontrolní činnost Volebního výboru poslanecké sněmovny, která, ruku na srdce, není kdovíjaká. A poslední seminář na půdě parlamentu jasně ukázal na problémy uvnitř ČT.