Jsou mladé, kandidují do zlínského zastupitelstva a rozumí sociální oblasti. Kateřina Kupčíková a Lucie Poláchová přibližují hlavní záměr strany v této sféře.

Jedním ze základních pilířů, na kterých stojí program zlínské ČSSD, je také široká oblast sociálních věcí. „Pro mnoho z nás není vytváření důstojných podmínek života všem občanům bez rozdílu jen prázdný pojem, ale celoživotní poslání,“ přibližuje Kateřina Kupčíková, která má osobní zkušenosti s působením v neziskovém sektoru.

Otázek kolem sociální politiky je celá řada a politické strany se v hektickém předvolebním boji předhánějí v libozvučných slibech. Priority sociálních demokratů jsou nastaveny realisticky a odpovídají věcné i finanční působnosti města Zlína. Je nutné zdůraznit, že sociální sféru na úrovni samosprávy, úzce ovlivňuje také celostátní a krajská politika. To moc dobře ví i kandidátka ČSSD do zastupitelstva Lucie Poláchová. „Pro občana není jednoduché sledovat příslušné zákony a jejich novelizace, které určují jeho povinnosti, ale v neposlední řadě hlavně práva a možnosti. Proto jsme si vytyčili cíl předávat tyto informace ve srozumitelné a dostupné formě nejen občanům města Zlína,“ vysvětluje profesí referentka na Úřadu práce.

Chceme, aby každý občan přesně věděl, kam se obrátit v jakkoliv obtížné životní situaci.

V roce 2012 došlo k převedení kompetencí části sociálního odboru na Úřady práce. Došlo ke změnám vyplácení sociálních dávek a kompetence sociální péče se rozštěpily na různé referáty. „Legislativní změny se dotkly celé řady obyvatel a také ovlivnily vztahy k zaměstnancům úřadu, se kterými byli lidé zvyklí řešit své životní situace. Ze své každodenní praxe vnímám ztíženou komunikaci nejen mezi úřady samotnými, ale i klienty a různými referáty,“ přibližuje Poláchová.

Proto jdou sociální demokraté do voleb s ambiciózní vizí tento neutěšený stav napravit a přiblížit informace o možnostech pomoci v nouzi všem občanům. „Z našeho pohledu je nutné vybudovat nad všemi sociálním službami obrazně řečeno střechu. Město Zlín má dosud nevyužívané možnosti, jak svým občanům zprostředkovat přehledné a srozumitelné informace,“ líčí devítka kandidátky ČSSD Kateřina Kupčíková.

Jak bude takové zastřešení vypadat v praxi? Základní ideou je vytvořit na magistrátu sociálně-informační centrum, které by zabezpečovalo přímé poradenství obyvatelům, a to včetně speciální sekce na webových stránkách města a krizové telefonní linky. Klíčové je také vytvářet pevné vztahy mezi institucemi na místní i státní úrovni, které se sociální problematikou zabývají. „Chceme, aby každý občan přesně věděl, kam se obrátit v jakkoliv obtížné životní situaci. V sociálně-informační centru pod jednou střechou bude mít každý možnost získat srozumitelné informace nejen sociálního, ale i zdravotnického a právnického charakteru,“ zakončuje Kupčíková.