Vodu ve víno neproměním, ale naplánovat výdaje resortu práce a sociálních věcí, tak aby se kvalitně žilo i těm, co se nenarodili se stříbrnou lžičkou u úst, dokážu. Potřebuji k tomu však součinnost vlády.