Masarykova demokratická akademie dnes ve Zlíně spolu s Krajskou radou seniorů Zlínského kraje uspořádala besedu na téma dostupného bydlení. Hlavním řečníkem byl Ing. Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků ČR a místopředseda Rady seniorů ČR.

Milan Taraba spolu s Alenou Gajdůškovou, poslankyní a krajskou koordinátorkou MDA oznámili budoucí vznik Poradny pro bydlení ve Zlíně. Současně vyzvali účastníky k podpoře Evropské iniciativy, petice k podpoře požadavku na vytvoření podmínek pro dostupné bydlení na evropské úrovni.

„V ČR a Irsku došlo od r. 2010 o navýšení nákladu na bydlení o jednu třetinu. Specifikem ČR je, že ve svém bydlí 78,5 % lidí, zbytek v nájmu. Ve světě je to opačně. Potřebujeme vytvořit nabídku dostupného a udržitelného bydlení pro lidi, nejlépe na neziskovém principu,“ řekla v úvodu Alena Gajdůšková.

Zajímavé byly informace a srovnání bytové politiky ve středoevropském prostoru: „Měli bychom se inspirovat Vídní, městem, které je ve světovém srovnání hodnoceno jako nejpříjemnější k životu. Je třeba přijmout opatření k podpoře družstevního bydlení či vzniku neziskových bytových společností. To je jedna z cest jak zajistit dostupné bydlení především pro mladé rodiny. Své musí sehrát i obce a města,“ sdělil své zkušenosti Milan Taraba.

Účastníky velmi zaujala především informace o podmínkách pro poskytování doplatku na bydlení a příspěvku na bydlení. Na ten má nárok ten, jehož náklady na bydlení přesáhnou třicet procent jejich příjmů.

Pro přítomné starosty byla inspirativní informace o novém programu podpory výstavby bytů. Účastníci z řad seniorů pak využili přítomnosti odborníka na bydlení Milana Taraby i poslankyně Aleny Gajdůškové k dotazům na některé své zkušenosti a problémy s bydlením. V brzké budoucnosti se už budou moci obrátit na Poradnu pro bydlení.