V debatách kolem zdravotnictví se řeší většinou jeho financování, hrazení léků nebo dostupnost péče. Na okraji zájmu ale bývají práva pacientů.

Přitom cílem a důvodem celého systému zdravotní péče je právě pacient. Toto téma otevřela na půdě poslanecké sněmovny poslankyně ĆSSD Alena Gajdůšková.

Cílem dnešního semináře je podle Gajdůškové otevřít debatu a hledat rovnováhu mezi právy a povinnostmi pacienta. „A nejen pacienta, ale také našich zdravotníků. Chtěli bychom postavit do centra zájmu pacienta a z pohledu veřejného zdraví se podívat na potřeby zdravotnictví.“

MuDr. Jáchym Bednář na semináři prezentoval statistiky toho, co ovlivňuje zdravotní stav člověka: „V 50 procentech jde o chování člověka a jeho životní styl. Důležitá je i podle mě, jako praktického lékaře, aby byly dobré podmínky pro preventivní péči a preventivní programy využilo alespoň 75% lidí.“ Všechny statistiky dále rozvedla poslankyně ČSSD. „To všechno potom ovlivňuje úroveň tzv. veřejného zdraví, tedy celé společnosti. Toto veřejné zdraví považuje Mezinárodní měnový fond za jednu z pěti základních podmínek konkurenceschopnosti země.“

Alenu Gajdůškovou svými postřehy doplnila také Lenka Teska Arnoštová, předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP a také odborná mluvčí ČSSD pro zdravotnictví. „Někteří pacienti se nehýbou, jsou obézní, pijí, kouří. Všechny tyto faktory způsobují chronická onemocnění a dle WHO je 80 chronických onemocnění, ale dají se omezit a předejít jim. Lidé by byli zdravější, kdyby si nepůsobili onemocnění svým vlastním chováním.“

Náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová přinesla do debaty také několik zajímavých čísel, která ukazují, v čem Česká republika zaostává. „Preventivní prohlídku v letech 2016/2017 absolvovalo 63% populace ČR. Na stejném procentu jsme také v oblasti proočkovanosti populace. Tam je obrovský problém. Souvisí s ním také zdravotní gramotnost – i v ní patříme k nejhorším v Evropě."

Jak celou situaci ohledně informovanosti a zdravotní gramotnosti vyřešit? „Základem musí být preventivní programy, propagace zdravého životního stylu, osvěta, ale i požadavky na dodržování léčebného režimu pacienty,“ řekla Gajdůšková a doplnila: „Práva pacientů musí být respektována. Aby ale zdravotní péče byla efektivní, je třeba také posílit zodpovědnost pacientů za vlastní zdraví a zdravotníci v tom musí umět pacientům pomoci. Podstatný je vztah důvěry mezi pacientem a lékařem a zdravotnickým zařízením. Pacient musí být ve zdravotnickém systému partnerem.“

Zdroj: ParlamentníListy.cz