Ta cesta musí být především reálná a uvážlivá. Se zdravím nelze hazardovat. Je lepší se k cíli blížit postupně, pomalu, ale jistě, tak jak nám dovolí finanční možnosti, než vše vsadit na jednu kartu - novou nemocnici, která má své slabiny a ohrožení:

Je to velké zadlužení Zlínského kraje a dlouhodobý nedostatek financí, který ochromí život v kraji. Nebudou prostředky na další potřebné projekty, jako je výstavba nových domovů pro seniory, stavby a opravy silnic, modernizace dalších krajských nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně či Kroměříži, údržba a rekonstrukce středních, speciálních či uměleckých škol patřících kraji, zajištění sociálních služeb, ufinancování dopravní obslužnosti, řešení nedostatku vody, provoz kulturních institucí atd.

Za největší nedostatek a hrozbu však považujeme umístění nové nemocnice. Nemocnice, která má v čím dál větší míře centralizovat specializovanou péči o občany celého kraje a zachraňovat jejich životy v těžkých zdravotních stavech, se posouvá z relativního středu území kraje na západní okraj města Zlín. Blíž ke Kroměříži (dojezd cca 15 minut) a Hradišti (dojezd 25 minut). Zároveň se vzdaluje celému okresu Vsetín (dojezd 55 až 90 minut), většině Zlínského okresu, zejména Valašskokloboucku (dojezd 50 minut), Brumovsku (dojezd 60 minut), ale i Vizovicím, Slušovicím a většině obyvatel města Zlín. Také části okresu Kroměříž, zejména Bystřici pod Hostýnem.

Do jedné třetiny území kraje se tak kumuluje přes 80 % celkové kapacity lůžek krajských nemocnic a pro zbylé dvě třetiny území zůstává k dispozici pouze něco přes 15 % lůžek, a to ve Vsetínské nemocnici, která se svým vybavením a rozsahem péče nemůže rovnat nemocnici ve Zlíně či Uherském Hradišti.

Člověk nemusí být lékařem, aby pochopil, že v případě mrtvice, infarktu nebo těžkého úrazu má pacient daleko větší šanci na přežití a život bez následků, pokud se dostane do nemocnice co nejdřív. Přitom desítky let splácet novou nemocnici mají i ti občané kraje, jimž se péče vzdaluje a kteří se tak ocitají ve větším riziku v případě ohrožení života!!! Zastupitelé za ČSSD dávají přednost postupné rekonstrukci a modernizaci stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati bez výše uvedených rizik.

A co vy, jak to vidíte?

Nenechme si vnutit cizí názor, udělejme si svůj!

 

Klub krajských zastupitelů za ČSSD