Projev na 31. mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny 29. května 2019 ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a jejímu řešení.

Vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci,

na úvod jako sociální demokratka říkám, že nám jde o lidi, ať jsou to klienti sociálních služeb, nebo pracovníci, kteří se o tyto klienty starají. Proto jsme navyšovali opakovaně mzdy a platy v sociálních službách. V roce 2017 to bylo o 23 %, předtím po deseti procentech a poté také. Proto také ale v této chvíli si myslím, že musíme odmítnout návrh usnesení z dílny KDU a pravice, bod 5, o navýšení úhrad klienty. A proto podpoříme návrh Kateřiny Valachové tak, jak ho zde přednesla, protože to dává ten rámec, který v téhle chvíli poskytovatelé sociálních služeb potřebují.

Nyní mi dovolte být trošičku širší a přece jenom vysvětlit naši nebo moji pozici trošku v souvislostech.

Víte, v poslední době mi chodí maily, ale oslovují mě lidé i osobně, naposledy včera na filmovém festivalu ve Zlíně lidé z kulturní branže a ptají se mě, jak dlouho se necháme přehlížet koaličním partnerem. Odpovídám na to, že pro mě je důležité, že se plní program sociální demokracie, to je ochrana zaměstnanců, zvyšování mezd, podpora rodin s dětmi atd. Všechno by bylo totiž jinak, kdyby Andrej Babiš vládl s pravicí nebo stranou typu Okamurovci. Nám sociálním demokratům jde o věc, o lidi, o děti, o seniory. To je víc než naše ješitnost.

Proto jsme také při přípravě státního rozpočtu žádali na sociální služby těch už zmiňovaných přes 17 mld. Kč. Podařilo se získat 15,72 mld. Kč. Z operačního programu zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ještě přesunulo na sociální služby 1,5 mld. Kč.

Nyní se ukazuje, že náš původní požadavek na zafinancování a na výši financí na sociální služby byl oprávněný. A mně je skutečně líto, že jestliže víme a slyšíme /a již tomu věnujeme druhou mimořádnou schůzi/, že prostě v sociální oblasti peníze chybí a přitom všichni víme, že resort Ministerstva práce a sociálních věcí má 94 % svých výdajů v podstatě jasně daných, protože jsou to mandatorní výdaje, jsou to prostě peníze na důchody, na rodičovské příspěvky, dávky atd., a přitom nikdo nediskutuje o rozpočtech dalších resortů. Já se musím ptát, byť vím, že to opět rozbouří debatu, ale opravdu by nešlo nakoupit například vybavení pro armádu levněji, nota bene když – jak jsem se dneska dozvěděla – sami v České republice máme velmi silný obranný průmysl? A co třeba výstavba silnic a dálnic? Říkalo se, že stavíme nejdražší dálnice v Evropě. Mimochodem, 2 km nové dálnice by byly přesně ty 2 mld., které zde potřebujeme.

A teď si dejte na misku vah ty 2 km cesty a ty statisíce lidí, kterých se to týká ať už jako klientů nebo zaměstnanců.

Zarazil mě – a to se přiznám – i výrok pana ministra zdravotnictví. Zdravotnictví je resort, který ty peníze také potřebuje, ale tato úvaha je o tom, že půjde 7 mld. navíc lékařským fakultám. Já určitě nebudu zpochybňovat to, že potřebujeme lékaře. Proti tomu opravdu žádná. Ale budou tyto peníze efektivní? Přibude tím opravdu lékařů v terénu a v nemocnicích? Nebo si jenom absolventi vylepší své vizitky titulem MUDr. proto, aby se jim lépe zastupovaly farmaceutické firmy, kde se točí skutečně zajímavé peníze? Nebylo by levnější a hlavně efektivnější, chceme-li skutečně lékaře získat, vybrat například uchazeče o studium medicíny také tak, zda ti lidé mají předpoklad k tomu skutečně léčit a pracovat s lidmi v nemocnicích? Personalisté mají takový krásný testík, jmenuje se to kariérové kotvy, a tam se pozná, jestli ten člověk vůbec je schopný pracovat s lidmi.

Podobné příklady bychom našli ve všech ostatních resortech. Moje předřečnice paní poslankyně Adamová Pekarová vzpomínala peníze, které jdou na nákup nějakého stroje do firmy. Na MPO bychom takových příkladů našli určitě více.

Chci zdůraznit, že zodpovědnost za státní rozpočet i zajištění funkcí státu má vláda jako celek. Základem funkcí státu, ale i krajů a obcí /a to budu zdůrazňovat ještě několikrát/ je sociální zajištění občanů, těch nejslabších, tedy zdravotně postižených, dětí, seniorů.

Očekávám, že situaci, o které se bavíme, vláda dostojí jako celek, že vláda dostojí své odpovědnosti za financování v sociální oblasti. Pan premiér mluví o investicích. I sociální péče je investice do lidí. Jistě se všichni shodnou, že v civilizované společnosti to je ta nejefektivnější investice, která se společnosti vždycky vrátí.

Věřím, že vláda jako celek tuto situaci zvládne a potřebné peníze na zajištění sociálních služeb najde. Že také ale vláda jako celek poté podpoří návrh na vícezdrojové a víceleté financování. Ale chci znova podtrhnout, že odpovědnost za sociální služby je nejen odpovědností státu, ale také odpovědností krajů a obcí.

A tady si nemohu odpustit poznámku. Dnes zde na tiskové konferenci, která byla k tomuto tématu zajištění sociálních služeb, byla i paní radní pro sociální oblast ze Zlínského kraje. Zlínský kraj je mimochodem vedený hejtmanem za KDU-ČSL. A náš pan hejtman se snaží za každou cenu prosadit skutečně kontroverzní výstavbu nové nemocnice za osm miliard. A to je oficiální cena. Odborníci ve stavařině odhadují 14 miliard.

Jen na rozjezd stavby té fungl nové nemocnice na zelené louce pan hejtman uvádí, že bude potřeba dvě miliardy korun. Říká, že kraj na to má. A já se musím tedy zeptat. Má-li kraj těch osm, potažmo 14 miliard, to nemá na to, aby dal 160 milionů korun do svých sociálních služeb? A já to říkám záměrně a podtrhnu slovo svých. Protože zřizovatelem těch sociálních služeb je kraj. Nebo jsou to nevládní organizace navázané na církev. Těch ostatních je v tom kraji minimum. To jen pro pořádek.

My chceme samozřejmě jako sociální demokracie tu nejlepší péči pro seniory, lidi se zdravotním postižením, ale i důstojné podmínky pro pracovníky sociálních služeb. Jejich práce si obrovsky vážíme a to, co jsme pro ně dělali v minulosti, o tom už jsem mluvila a nebudu to opakovat.

Znova říkám, sociální demokracii jde o lidi. A jsem přesvědčena o tom, že vládě s účastí sociální demokracie musí jít o totéž. Ministerstvo práce a sociálních věcí samo potřebné peníze nemá. Finance musí dát dohromady vláda jako celek. Není to záležitost dvou paní ministryň. To není jen debata mezi nimi, mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí.

Dodávám k tomu, že navýšení úhrad od klientů, jak navrhuje usnesení z dílny navrhovatelů tohoto bodu v bodě pět, které prosazují pravicoví a další navrhovatelé této schůze, je pro nás nepřijatelné. Odhadem by to přineslo osm milionů korun a postihlo by to ty nejchudší. To skutečně není řešení.

Závěrem chci vyjádřit skutečně důvěru v to, že vláda jako celek potřebné peníze najde. K tomu také směřuje návrh usnesení, který zde přednesla Kateřina Valachová a kterou samozřejmě podpořím.

Zdroj: Parlamentní listy.cz