V reklamních šotech, které provázejí jako obvykle předvolební kampaň, se některé strany snaží kličkovat v otázce, zda jsou pro více či méně integrovanou Evropskou unii. Kloní se k tomu, že Evropa by měla mít víc rychlostí a my bychom měli jet v tom pomalejším pruhu. Jedná se o strategii, která je pochybná hned ve dvou ohledech. Za prvé platí, že Evropa více rychlostí není nějakým projektem do budoucna, ale realitou, ve které žijeme už delší dobu. Jinak by nebylo možné, aby mzdy u nás tak zaostávaly za průměrem mezd v jádru EU, aby naše sociální zabezpečení bylo o tolik slabší než v zemích evropského jádra, aby dotace pro naše zemědělce byly o tolik nižší a aby potraviny, jež se k nám dovážejí, byly nejednou horší kvality než na západ od našich hranic.