Česká republika významně profituje z členství v Evropské Unii. A to je důvod jít k volbám do Parlamentu EU. Naše voličské hlasy jsou mocnější než hlasy voličů velkých zemí EU. Účast ve volbách nám tedy umožňuje „mluvit do toho“ , co se „v Bruselu“ usnese.