Opravdu nejde o to, zda lidé politické programy čtou či nečtou. To, co je důležité je skutečnost, na které straně pomyslné barikády ta která politická strana stojí a čí zájmy vlastně hájí. Ano, existují základní teze a ideály, o které se dlouhodobě opírá sociální demokracie. Nicméně tyto ideály jsou často formovány či potlačovány mainstreamovými názory, populismem či rozličnými ideologiemi. Mimochodem na příklon k neo liberalismu a ke globalizační strategii doplatily snad všechny levicové strany světa, především evropská levice. Problémem je i časté uhýbání před problémy, které hýbou širokou veřejností.