Veřejné diskuse nad současným problémem s navýšením rodičovské pouze pro nově narozené děti ukazuje nejen na problémy sňatku z rozumu současné vládní koalice či na rozdíly v reálném praktikování politiky levicové ČSSD a pravicového hnutí ANO 2011. Ukazuje na daleko větší problém v naší společnosti a tím je neustálé snižování solidarity a chcete-li spravedlnosti v České republice. Přesto, že se naší ekonomice daří, rostou mzdy i životní úroveň většiny obyvatel, tak na straně druhé se zvyšuje podíl osob v příjmové chudobě. Dnes je to téměř 10% občanů, kteří mají problém zajistit si základní životní potřeby. Z těchto lidí jsou to především starší spoluobčané a ženy samoživitelky s dítětem. Zároveň čtvrtina občanů má problémy vyjít se svým příjmem, a to zejména z důvodu vysokých nákladů na bydlení. Špatný přetrvávající stav je v nedostupnosti a v předraženém bydlení.