V květnu 2014 jsem se společně s předními odborníky z oblasti justice, státní správy, veterinárního lékařství a zástupci z neziskového sektoru účastnil konference “Stát a ochrana zvířat” v Senátu ČR. Mezi přítomnými panovala shoda na tom, že nelegální množírny domácích mazlíčků, které mnohdy připomínají spíše středověká vězení než rodný domov, jsou závažným problémem, který nelze vyřešit jen změnou zákonů u nás v ČR nebo přísnějšími kontrolami. Jde přesně o ten druh problému, který se musí řešit na úrovni EU prostřednictvím společného systému identifikace a registrace.