Sociální demokraté usilují o to, aby stát a společnost byly jednotným celkem, který zajistí základní práva a potřeby všech občanů.