Navrhovaná novela zákona o Vojenském zpravodajství byla již projednávána v minulém funkčním období a nebyla přijata z problematických důvodů, které navrhované znění stále představuje. Jistě si všichni uvědomujeme, že vláda, potažmo ministerstvo obrany, musí reagovat na nové hrozby, včetně možného kybernetického útoku a musí zajistit kybernetickou bezpečnost. Nicméně tu by mělo ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zajišťovat ministerstvo vnitra a zpravodajské služby.