Ústřední výkonný výbor české sociální demokracie je demokratickým zástupcem členstva ČSSD a reprezentantem členské základny. Je demokratickým parlamentem strany mezi sjezdy. Jeho odstranění by narušilo demokratický charakter organizace strany a porušilo tak zásadu, že členstvo strany se podílí na důležitých rozhodnutích týkajících se politiky a uspořádání stranické práce.