Je neoddiskutovatelné, že levicové politické strany, zejména strany sociálně demokratické, sehrály a stále sehrávají důležitou roli v zajištění evropského sociálního modelu společnosti. Společnosti, která na základě svobody, sociální spravedlnosti a solidarity, zachovává životní úroveň zaměstnanců, seniorů, zdravotně postižených a rodin s dětmi. Prostě těch, kteří v životě nemají na růžích ustláno. Zároveň moderní levice hájí liberalismus a volný trh.