Ministerstvo financí chce zavést jednotnou paušální platbu, která by zahrnula daň z příjmů fyzických osob, zdravotní pojištění i sociální pojištění a mohla by ulehčit drobným podnikatelům.